BGO zoekt een secretaris

Hier vind u brieven en mededelingen van bewoners uit onze wijk.
Mocht u hierop willen reageren dan kunt u contact opnemen met het secretariaat.


Kapwerkzaamheden bomen Westdijk 30-10-18
HHNK geeft uitleg over de bomenkap op de Westdijk.
lees verder

Burendag op 22 september a.s. 03-09-18
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die een goede band hebben met de buren gelukkiger zijn. Lees hier verder.

Aed steunpunt gezocht, 09-07-2018
De BGO in samenwerking met gemeente Langedijk is op zoek naar een steunpunt voor een buitenkast met een AED. Lees hier verder.

Ganzen voeren?
09-07-2018
De gemeente heeft geconstateerd dat er bewoners zijn die de ganzen voeren. Als we van de ganzen af willen is het natuurlijk niet verstandig om ze te voeren. Ze blijven dan terug komen.

Groenspoor 2018, 06-03-2018
Groen = Gezond!
Langedijk is een groene en waterrijke gemeente waar we trots op zijn. Een groene omgeving draagt bij aan onze
gezondheid, meer dan we ons realiseren. Binnen gemeente Langedijk is nog veel ruimte voor uitbreiding en diversiteit
van groen. Wij gaan dit proces samen met u opstarten en toepassen.
lees hier verder...

Bomenkap, 23-11-2017
Beste secretaris,

Ik wil je even op de hoogte brengen dat wij zeer binnenkort beginnen met het kappen van zieke en dode bomen in het Oosterdelgebied. Ik heb hieronder een berichtje gezet welke in deze strekking door onze afdeling communicatie naar buiten wordt gebracht. Het is handig dat jij dit weet i.v.m. mogelijke vragen.

 In het Oosterdelgebied is in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de kwaliteit en veiligheid van de bomen (VTA-inspectie). Uit dit onderzoek is gebleken dat verspreid over het hele gebied 149 bomen ziek of dood zijn. Het is er ons erg aan gelegen om het bomenbestand in het Oosterdelgebied gezond te houden. Wij willen daarom deze zieke en dode bomen dan ook zo snel mogelijk kappen. Formeel moet voor het kappen van bomen in dit gebied een kapvergunning worden aangevraagd. Omdat de meeste bomen dood zijn - en zo wie zo gekapt moeten worden -, laten wij dit nu achterwege en doen in plaats daarvan deze melding.     

 Met vriendelijke groet,

N. (Nico) Blom | Werkvoorbereider Groen | OW Realisatie
( +31 (0)226 334433  | *  n.blom@gemeentelangedijk.nl


Overleg maaien walkanten i.v.m. schouw 2017
5 okt. 2017
Sedert vele jaren verzorgt Richard Bruin het onderhoud van de slootkanten voor ca. 300 eigenaren. De bewoners kunnen dit meestal niet zelf; in het algemeen heeft men er niet het juiste materiaal en het benodigde vakmanschap voor. Lees hier verder

Beste bewoners BGO gebied, 12-06-2016
Met veel plezier woon ik reeds jaren in het duizend eilandenrijk te Broek op Langedijk. Ondanks wat kleine ergernissen, zoals dat dorpsbewoners de Lepelaar gebruiken als sluipweg om de Dorpstraat te vermijden en dat sommige buurbewoners, die ook kinderen hebben, de buurt gebruiken als snelweg.
lees hier verder

Honden op de dijk, 10-06-2016
Wat zou het heerlijk zijn als we samen met onze hond op de dijk langs de
Langedijkervaart mogen lopen. Die wens leeft bij veel hondenbezitters. Het idee
is om als groep hondenbezitters de betrokken instanties te benaderen.
lees hier verder

Nieuws van de Millenniumgroep
11-4-2016
Meer biologische teelt in Langedijk.
Het millenniumcomité zoekt vrijwilligers die mee willen werken aan het kweken van duurzame voedselingsmiddelen in het historische Oosterdelgebied.
lees hier verder.

Onze Online hulpverlening 14-02-2015
Hoe omgaan met ingrijpende gebeurtenissen, eenzaamheid of ruzie met de buren? Wat doen bij huiselijk geweld of lichamelijke klachten? Wie kan helpen bij opvoedproblemen of het op orde krijgen van de thuisadministratie? Vind antwoorden, tips en inspiratie via de Sociale Coach; online hulpverlening wanneer het u uitkomt.
lees verder

Lepelaar wandelpad
31-1-2015

Dhr. De Wit stuurde ons de volgende email: lees verder

Hondenpoep
25-1-2014
De heer Gerrits stuurde de volgende brief in: lees verder

Doe mee met het inzamelen van voedsel voor GHL
2-12-2014

lees verder

Vaarbeleid opnieuw

Onder de 12 jaar is het verboden om een gemotoriseerd schip te besturen! Het is wel toegestaan om met een vaartuig van maximaal 7 meter lengte te zeilen, kanoen, roeien of te waterfietsen.
lees verder

Inbrekers actief in ons gebied...
Na een periode van relatieve rust bereiken ons de laatste tijd meer meldingen van inbraken in ons gebied. Laten we het dievengilde niet teveel uitnodigen en met z'n allen alert zijn op verdachte situaties. Let eventueel extra op onbekende personen, of auto's die geparkeerd staan. En reageer eventueel met iets meer interesse als ergens een alarm af gaat. Het kan net het verschil maken.
Bent u al lid van Burgernet? Zie verder op deze pagina.

Voedselhulp Langedijk, stichting "Er is Geloof, Hoop en Liefde".
De stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde zet zich in voor de minima in Langedijk. Wij bieden hen concrete hulp in moeilijke tijden en samen met hen werken we aan een betere toekomst. Wij doen dit door het aanbieden van voedselhulp én het adviseren/verwijzen naar hulpverlenende instanties om ons heen om onze klanten zo snel en goed als mogelijk weer financieel zelfstandig te krijgen. Wij werken enkel en alleen met vrijwilligers, momenteel zijn dat 28 personen. Allemaal mannen en vrouwen die zich iedere week weer inzetten om belangeloos anderen te helpen.
lees verder

Burgernet
Burgernet is een uniek samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon- en werkomgeving te bevorderen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een telefonisch netwerk van inwoners en medewerkers van bedrijven uit de gemeente. De centralist van de .....
lees verder

Workshop landschapsfotografie in Groot Oosterdel
Fotoclub Stifocol heeft afgelopen zomer een workshop landschapsfotografie gehouden in ons gebied. Hierbij zijn heel wat leuke foto's geschoten en daarna op een bijzondere manier bewerkt...
lees verder

Vaarregels
De gemeente brengt de vaarregels weer onder de aandacht.
lees verder

Lobby van BGO heeft gewerkt 05-11-2013
Onlangs heeft het bestuur van BGO een bezoek gebracht aan de politieke partijen van Langedijk om hun ongerustheid uit te spreken over het voornemen van de gemeente om het vaarbeleid te wijzigen. Zie artikel uit de krant

Ganzen overlast 26-05-13
Ik weet dat ganzen ergens op het "werklijstje" staan...
lees verder

Veldzorg
De biologische tuinderij Duursaam in Broek op Langedijk is opgericht door de stichting Veldzorg Oosterdel in samenwerking met het Agros. Doel van deze samenwerking is biologische produkten, zoals o.a.aardappelen, te verbouwen in het natuurgebied Groot Oosterdel.
lees verder

Beste eilanders,

Regelmatig vaar ik met mijn oude loodsjol door ons mooie Rijk der Duizend eilanden. Prachtig. En we wandelen enkele keren per week het ' Rondje Meer' of gaan buitenom over de kanaaldijk naar de Broekersluis. Soms gaat de dikke camera mee.
lees verder

De erfenis van de Trio 4
Broek op Langedijk lag in het "Rijk der duizend eilanden"; 16.000 kleine lapjes grond omgeven door een netwerk van kleine vaarten en sloten....
lees verder

Zomerdel/Noorderplas,
De foto bij het Zomerdel ziende dacht ik, daar voeg ik er
een paar aan toe en ook een stukje historie.
Ook een foto vanaf de oostzijde van de Noorderplas.
lees verder