Uitnodiging Algemene Ledenvergadering BV Rijk der 1000 eilanden


Op 14 maart 2019 zal de Algemene Ledenvergadering van de belangenvereniging Rijk der 1000 eilanden (BGO) plaats vinden in Museum BroekerVeiling, Museumweg 2, 1721 BW Broek op Langedijk.

De Belangenvereniging Groot Oosterdel (BGO) stelt zich ten doel de belangen van de bewoners van dit schitterende gebied in brede zin te behartigen. Onze activiteiten spitsen zich met name toe op het bewoonde gedeelte van het Rijk der Duizend Eilanden.

Vergadering:
19.30: inloop met koffie/thee
20.00: welkom en opening
±20.45: pauze
±22.00: afsluiting met hapje/drankje

Agenda:

1/ opening
2/ mededelingen
3/ goedkeuring notulen 15 maart 2018
4/ algemeen jaarverslag
5/ financieel verslag
6/ benoeming leden kascommissie 2019
7/ BGO, hoe nu verder? bestuur, richting ?
8/ rondvraag/sluiting

Na de pauze:

Presentaties door politieke partijen van Langedijk.